Bio

°1957 te Turnhout

 

UFSIA, Antwerpen en KU Leuven: Licentiate in de Germaanse Filologie, GHSO/Germanic Philology,

Teaching Certificate

 

 

 

STEDELIJKE ACADEMIE LEUVEN, Vanderkelenstraat / MUNICIPAL ACADEMY OF LOUVAIN, Vanderkelenstraat

 

- Oriëntatiejaar (bij Joost Laroy) /Orientational Year

- Schilderen (richting Aquarel) (bij Philippe De Smedt)/Painting (Watercolour)

 

 

 

SLAC/Academie Beeldende Kunst, Leuven - SLAC/Academy of Fine Arts, Leuven/Louvain

 

- Tekenen: 1 jaar Naaktmodel (bij Marc Raes)/Drawing nudes

- Vrije Grafiek, non-toxisch (bij Benoni Vansteenlandt)/Free Graphics (non-toxic)

- Digitale Kunst, Keuzevak (bij Beatrijs Albers en Jan Missotten)/Digital Art/Optional Subject

- Kunstgeschiedenis (bij Myriam Bols en Evelien Prové)/Art History (Optional Subject)

 

 

STUK - Huis voor Dans, Beeld en Geluid, Leuven / STUK - House for Dance, Image and Sound, Louvain

-Participatieve Workshop 'CROWD' met David Hernandez, met voorstelling. (2016)

-Participatieve Workshop 'THE COMMON PEOPLE' met Jan Martens (2017)

 

 

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved